Lorem ipsum

Patent Olamayacak Konular


1.Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları; 

2.Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar; 

3.Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları; 

4.Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller; 

5.İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri. 

Bu maddenin birinci fıkrasının ( 3 ) bendindeki hüküm bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usullerine uygulanmamaktadır.
Bu maddenin birinci fıkrasında sayılanlar için münhasıran koruma talep edilmesi halinde patent verilmemektedir
Geri Dön