Lorem ipsum

Patent Geerlilik Sreleri

Patent/Faydal? Model Belgelerinin Geerlilik Sreleri

- ?ncelemeli patent belgeleri ba?vuru tarihinden itibaren 20 y?l sre ile geerli olmaktad?r.

- ?ncelemesiz patent belgeleri ba?vuru tarihinden itibaren 7 y?l sre ile geerli olmaktad?r.

- Faydal? Model belgeleri ba?vuru tarihinden itibaren 10 y?l sre ile geerli olmaktad?r.
Geri Dön